Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘نمایش’

دوباره گرم کنندگان تنور .نه نمیخواهم به کسی توهین کنم بالاخره هرکس حق دارد سخن خود را بگوید.اما من نیز این حق را برای خود محفوظ میدانم. باز میگویم نتیجه این نمایش چیزی جز تداوم بقای این سیستم (مد ظله عالی!) نخواهد بود از این که میگویید خاتمی فلان و بهمان .اسطوره اصلاحات او بود مگرنه ؟ من به جرات میگویم او مهره ای بود که در زمان خود به کار گرفته شد تا یکپارچگی جهانیان را در مقابل ایران از بین ببرد که برد. و چه خوب نقش خود ایفا کرد.حالا اما یاد گرفته ام (ایم) که به آسانی سر تسلیم فرود نیاوریم.خواسته های ما دیگر کم نیست با بنیانها مشکل داریم .باید که با درخواست های خود با همگرایی خود دنیا را متوجه تفاوت مردم ایران بکنیم.باید که «نه» بگوییم به این ساختار و حق خود را طلب کنیم.به قول دختر مرحوم فروهر :» مردم ایران رای میدهند چون میترسند کار دیگری بکنند» بیایید بیدار شویم از این کابوس سی سالهrollingstone0606-791577
عکس از اینجا

Read Full Post »

نمایش رای گیری بار دیگر در ایران … بشتابیدد … آخرین اجرا با چهره های جدید… باحضور افتخاری میر حسین موسوی
دوباره نمایش آغاز شد . دوباره داغ کردن تنور انتخابات .بازهم احمق فرض شدن. بزرگترین نقش زندگی مردم ، سیاهی لشکر
من به دلایل زیر رای نمیدهم .
1-فکر میکنم همه به این باور رسیده باشند که حکومت از مردم برای نمایش گسترده بودن طرفداری از نظام استفاده میکند. این یعنی بازیچه شدن.
2-انتخابات آزاد وجود ندارد .اینهایی که کاندید شده اند نماینده مردم نیستند نماینده حکومتند و در آخر هدف برپا بودن حکومت است نه آسایش مردم.
3-بر فرض کاندید شدن چهره هایی به واقع اصلاح طلب ،امکان عبور آنها از سد شورای نگهبان وجود ندارد.
4-در صورت عبور احتمالی یکی از آنها از فیلترینگ ،رای ها بدون نظارت بین المللی و البته با نظارت کامل بسیج ! شمرده میشود. چقدر احتمال میدهید رای شما درست خوانده شود؟!
5-در صورت درست خواندن آرا، شاهد ابطال فله ای صندوق های رای توسط شورای نگهبان خواهیم بود
6-در صورتی که نامزد قهرمان ما ! همه مراحل را گذراند و بالاخره منتخب مردم شد باید که حکم به ایشان تفویض شود وگرنه رای همه مردم یعنی کشک
7-در مرحله بعدی حکم به ایشان تفویض شد.حالا رئیس جمهور محبوب ما چه کار میخواهد بکند .قدرت در جایی دیگر است و پرزیدنت در نقش یک تدارکاتچی.
8-این تدارکاتچی طرح هایی را به مجلس میفرستد که همگی رد میشود یا ناقص.
9-بعد مدتی بر فرض مجلس هم همراه میشود ولی باز شورای نگهبان آنرا مخالف شرع یا قانون اساسی میداند و ابطال میکند
10- با تاکید مجلس به مصلحت نظام میرود آنجا هم که همه منتخب رهبر هستند و فرقی با شورای نگهبان ندارند!
11-در آخر اگر مجلس خیلی اصرار داشت از رئیس جمهور حمایت کند با یک حکم حکومتی همه لال میشوند
12-به قول دختر مرحوم فروهر»مردم رای میدهند چون میترسند کار دیگری انجام دهند»
13-حداقل با رای ندادن اجازه ندهید بازیچه قرار بگیرید
14-انتظارتان اینست که کمتر به ظاهر شما ایراد بگیرند؟ دوباره با یک قاقا لی لی خام نشویم . سیستم یکی است ،یکی در نقش بازجوی خوب یکی بازجوی بد.

Read Full Post »