Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘مذهب’

هابلپاری وقتها رفتن توی تخیل لذت وصف ناپذیری داره.از یکی شنیده بودم که این روزها علم از تخیل جلو افتاده . خوب یک فرضیه نیمبند میخواهم مطرح کنم که به فکرم رسیده.همینطور که میدانیم هابل عکسهایی را به زمین میفرستد که گاهی چند میلیون سال پیش اتفاق افتاده است .از ستارگانی دوردست. شاید مردمی در جایی دوردست هم اکنون گذشته ما را دید میزنند. سوال اینجاست آیا امکان دور زدن نور وجود دارد؟ بله وجود دارد به وسیله سیاهچاله ها نور منحرف میشود.
و سوال من : آیا امکان داردنوری که از زمین چند هزار سال پیش منتشر شده دوباره تماشا کنیم .با یک اثر آیینه ای یا شاید هم پیچشی.
شاید هم این نور به طرف ما برگشته و ما هنوز نمیدانیم از کجا باید به آن نگاه کنیم. شاید دانستن آینده بیشتر تخیلی باشد اما به نظر من دیدن دوباره گذشته بسیار واقعی به نظر میرسد. داشتن هابلی که بتواند گذشته زمین را رصد کند .وای چقدر ملموس و دست یافتنی به نظرم می آید. دانستن گذشته واقعی تاریخ ریشه بسیاری از جنگ ها را میخشکاند .تعصبات بیهوده را از بین میبرد.مذاهب باید به خاطر جنگ افروزیهایشان شرمسار شوند.
و جه هیجانی از فهمیدن علل انقراض نسل دایناسورها.یا دیدن مردمان شهر سوخته . دیدن یک فوتبال از آزتک ها با توپی از سر انسان.و رازهایی که برملا میشود.اسطوره هایی که نبوده اند و تمدن هایی که کشف میشوند.

Read Full Post »