Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘طالبان’

زن افغان

زن افغان

مسائل افعانستان را تا حدی دنبال میکنم و فکر میکنم مردم مظلومی دارند و نیازمند کمک هستند. گاهی تلوزیونهای آنها را میبینم و البته همه چیز خبر از بهبود میدهد اما روند این حرکت بسیار کند است.
1-در بخش اول اعتقاد دارم پیشرفت افغانستان بدست خود مردم است و اینکه آنها توقع داشته باشند دولت خودشان یا دولتهای بیگانه برایشان کاری کنند انتظاری بیهوده است. در برخی برنامه ها میبینم که برخی مصاحبه شوندگان خیلی با خشم از نیروهای خارجی سخن میگویند ، حال آنکه دیر نیست زمانی که طالبان آنها را دست و پای میبریدند. کمی انصاف هم بد چیزی نیست. درست است که آمریکا برای منافع خود به افغانستان حمله کرد اما در این میان افغانستان و مردمش سود کردند و نقطه آغازی بدست آوردند که باید بهترین استفاده را از آن بکنند.
2-آموزش مهمترین بخشی است که نیروهای خارجی میتوانند در آن سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر 70 درصد افغانها در بیسوادی مطلق به سر میبرند.با افزایش سواد مخصوصا در بین زنان، مردم میتوانند بخش مهمی از هزینه های رسیدن به دموکراسی را کاهش دهند.
با افزایش سواد دولت برنامه های خود را میتواند با هزینه های بسیار کمتری انجام دهد و از کمک مردم بهره مند شود. با باسوادی هر افغان ،او میتواند به یک سرباز دموکراسی تبدیل شود و این فرهنگ را در میان جامعه گسترش دهد.
3-فقر فرهنگی مردم افغانستان که نتیجه 30 سال جنگ مداوم و دور بودن از جامعه جهانی است مانع بزرگی است در راه مردمسالاری و باعث کند نمودن این روند شده است.با ایجاد نهاد های مدنی و بویژه فعال نمودن زنان ، گام بسیار مهمی در حل مشکلات برداشته میشود . تجربه ثابت کرده که تغییراتی که در سطح جامعه پایه ریزی شده باشد پایداری بسیار بیشتری از فرهنگی دارد که از طرف حکومت القا شود. زنان میتوانند با حضور پررنگ تر خود علاوه بر دستیابی به حق باعث تلطیف فضای مردسالار جامعه شوند.و همچنین با آموزش فرزندان خود نسلی پویا و ضد طالبان بسازند.در این بین نقش دولت برای تامین امنیت دگراندیشان باعث رشد هرچه بیشتر و سریعتر دموکراسی میشود.
4-فقر افغانها و رویکرد آنها برای کشت تریاک و قاچاق مخدر از معضلاتی است که با کمکهای نقدی حل نمیشود.کیک اقتصادی افغانستان آنقدر کوچک است که با رشد دو رقمی هم مقدار قابل توجهی به آن افزوده نمیشود.فعال نمودن بخش های اقتصادی ، صنعتی شدن و گسترش کشاورزی باعث افزایش حجم این کیک شده و رشد این کیک بزرگتر اثرات به مراتب بیشتری در افزایش رفاه خواهد داشت.
5-گسترش رسانه ها و بخصوص اینترنت میتواند کمک رسان دولت باشد تا برنامه های خود را حتی در دورترین نقاط گسترش دهد.
همچنین افزایش فرهنگ وبلاگ نویسی باعث اعلام خطرهای به موقع به دولت در مواردی مثل فساد گسترده دولتی باشد البته با هزینه هایی اندک . با توجه به یافت مذهبی افغانستان دگر اندیشان میتوانند بدون ترس از تکفیر شدن توسط ملایان نظرات خود را بیان کنند. و مردم را به تحمل حرف مخالف خود تشویق کنند.
6-آموزش سربازان افغانستان برای واگذاری تدریجی کنترل امنیت به آنها ، علاوه بر کاهش هزینه ها باعث میشود نیروهای تندرو از احساسات مردم علیه نیروهای خارجی استفاده نکنند .این خود باعث افزایش اعتماد مردم به حکومت نیز میگردد. همچنین با افزایش اعتماد به نفس در این مقوله جدی مردم میتوانند نقش سازنده ی خود را ایفا کنند.با این روند نیروهای تندرو هرچه بیشتر عرصه را بر خود تنگ خواهند دید.خوشبختانه آمریکا قصد دارد 4000 نیروی آموزش دهنده به افغانستان بفرستد .
عکس از اینجا

Read Full Post »