Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘صندلی’

دوزندگی

دوزندگی

از یوزپلنگ عزیز ممنونم بابت دعوت من به این بازی وبلاگی.
من تا امروز فکر میکردم فقط من این اشتباه را درباره دوزندگی داشتم ، حالا از بار غصه هام کم شد!
بچه که بودم قبل از رفتن به مدرسه کتاب میخواندم البته با اشتباهات کودکانه .مثلا بالاخره را میخواندم( بالا-خَره) ولی این دوزندگی از اشتباهاتی بود که به هیچوجه زیر بار اشتباه بودنش نمیرفتم!
هرچه میگفتند منظور دوزندگی صندلی ماشین است با اصرار میگفتم نه! این یعنی ماشین را تعمیر میکنند و » دو- زندگی» اتومبیل صحیح است.چون ماشین نو میشود وزندگیش هم.مدتها طول کشید تا باورم شد فکر کنم روزی فهمیدم که داخل مغازه را از نزدیک دیدم. صندلیهای پاره ماشینها در حال تعمیر.
یادش به خیر

Advertisements

Read Full Post »