Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘حق’

حجاب

حجاب

حجابسی سال پیش مردم کاری را به اتمام رساندند که بلافاصله فهمیدند بزگترین اشتباه آنها بوده است. در آن ایام اعلام شد حجاب اجباری نیست .کمی بعد شعار این بود یا روسری یا توسری.و حکومت با این شعار شروع به دست اندازی به حقوق زنان در نداشتن حجاب کرد.
الان هم که با اجبار حکومت این نوشته بر سردر هر مغازه که به بانوان مربوط میشود به چشم میخورد که حجاب اجباری است.این نشاندهنده چیست ؟ جز اینکه هنوز بعد از سی سال نتوانسته اند این حجاب زنان را به خیالشان «درست» کنند.جز اینست که زنان جامعه ما پر قدرت تر از مردان جلوی زور ایستاده اند و حق خود را مطالبه میکنند. جز اینست که آنها کمپینی ساخته اند که خواب را از چشمان بسیاری ربوده و حتی ازدید و بازدید نوروزی آنها هم در هراسند. مردان سرزمین من بیایید غرور را کنار بگذاریم و از زنان بیاموزیم که «نه» بگوییم. نترسیم همانند آنها که حتی اینهمه پلیس و گشت ارشاد با قیافه های وحشتناک نتوانسته اند اندکی از مقاومت آنها کم کنند.به یاریشان بشتابیم که پیروزی در همدلی ماست.

Read Full Post »

حق ویژه

ای پیامبر، ما زنانی را که مهرشان را داده‌ای و آنان را که به عنوان غنایم جنگی که خدا به تو ارزانی داشته است مالک شده‌ای و دخترعموها و دخترعمه‌ها و دختردایی‌ها و دخترخاله‌های تو را که با تو مهاجرت کرده‌اند، بر تو حلال کردیم، و نیز زن مومنی را که خود را به پیامبر بخشیده باشد، هر گاه پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد.
این حکم ویژه توست نه دیگر مومنان. ما می‌دانیم درباره‌ی زنان‌شان و کنیزان‌شان چه حکمی‌کرده‌ایم تا برای تو مشکلی پیش نیاید. و خداوند آمرزنده و مهربان است (احزاب، ۵۰).

Read Full Post »