Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘تجمع’

عجب روزهایی بود این چند روز.و من متعجب که مردم بالاخره همصدا شده اند در پیگیری خواسته شان.روزهای آتش و خون و گاز اشک آور
و روزهایی که بدنبال می آید و هر بار این ما نیستیم که قد خم میکنیم و هربار قویتر و بااراده بیشتر پیش میرویم. دیگر نمیترسیم. به قول نوشابه امیری ، این نسل شور و شعور را باهم دارد. آینده ای در پیش داریم که باید خودمان آن را رقم بزنیم و چشم امیدی به این و آن نداشته باشیم.
و چه خرسند شدم از صحبتهای اوباما-هرچند از او خوشم نمآید- چراکه فهمیدیم این وظیفه ماست که حرکت کنیم. و اینک چهره های خسته آنها را میبینم که در گرمای ظهر تهران بدنبال سایه ایی هستند تا بلکه کمی بیاسایند. و همگیشان در واهمه تجمعی دیگر.
حتی قصابان هم خسته میشوند
لینک مطلب در بالاترین

Read Full Post »

تجمعی از مردم که در گروه های کوچک مشغول بحث کردن درباره انتخابات بودند. فرصت نداشتم بایستم ولی به نظر طرفداران موسوی بیشتر بودند. چهره های بسیجی هم به چشم میخورد.07062009413

لینک این پست در بالاترین

Read Full Post »