Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘تبلیغات’

20052009326اصلاح الگوی مصرف-هزینه-دانشگوه آزاد-بیل بورد-دروغ-تبلیغات

Read Full Post »

هنوز تبلیغات شروع نشده حکم حکومتی آمد.»نامزدها حق ندارند به هر صورتی تبلیغ کنند . ساده زیستی ملاک است» طرفداران رای دادن پاسخ دهند آیا از نامزد مورد علاقه خود انتظار چه رفتاری را دارند. در این روزها خواهیم دید واکنش آنها را که از الان هم قابل پیش بینی است . فکر نمیکنید وقت نه گفتن فرارسیده است.

Read Full Post »