Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘آینده’

عجب روزهایی بود این چند روز.و من متعجب که مردم بالاخره همصدا شده اند در پیگیری خواسته شان.روزهای آتش و خون و گاز اشک آور
و روزهایی که بدنبال می آید و هر بار این ما نیستیم که قد خم میکنیم و هربار قویتر و بااراده بیشتر پیش میرویم. دیگر نمیترسیم. به قول نوشابه امیری ، این نسل شور و شعور را باهم دارد. آینده ای در پیش داریم که باید خودمان آن را رقم بزنیم و چشم امیدی به این و آن نداشته باشیم.
و چه خرسند شدم از صحبتهای اوباما-هرچند از او خوشم نمآید- چراکه فهمیدیم این وظیفه ماست که حرکت کنیم. و اینک چهره های خسته آنها را میبینم که در گرمای ظهر تهران بدنبال سایه ایی هستند تا بلکه کمی بیاسایند. و همگیشان در واهمه تجمعی دیگر.
حتی قصابان هم خسته میشوند
لینک مطلب در بالاترین

Read Full Post »

هابلپاری وقتها رفتن توی تخیل لذت وصف ناپذیری داره.از یکی شنیده بودم که این روزها علم از تخیل جلو افتاده . خوب یک فرضیه نیمبند میخواهم مطرح کنم که به فکرم رسیده.همینطور که میدانیم هابل عکسهایی را به زمین میفرستد که گاهی چند میلیون سال پیش اتفاق افتاده است .از ستارگانی دوردست. شاید مردمی در جایی دوردست هم اکنون گذشته ما را دید میزنند. سوال اینجاست آیا امکان دور زدن نور وجود دارد؟ بله وجود دارد به وسیله سیاهچاله ها نور منحرف میشود.
و سوال من : آیا امکان داردنوری که از زمین چند هزار سال پیش منتشر شده دوباره تماشا کنیم .با یک اثر آیینه ای یا شاید هم پیچشی.
شاید هم این نور به طرف ما برگشته و ما هنوز نمیدانیم از کجا باید به آن نگاه کنیم. شاید دانستن آینده بیشتر تخیلی باشد اما به نظر من دیدن دوباره گذشته بسیار واقعی به نظر میرسد. داشتن هابلی که بتواند گذشته زمین را رصد کند .وای چقدر ملموس و دست یافتنی به نظرم می آید. دانستن گذشته واقعی تاریخ ریشه بسیاری از جنگ ها را میخشکاند .تعصبات بیهوده را از بین میبرد.مذاهب باید به خاطر جنگ افروزیهایشان شرمسار شوند.
و جه هیجانی از فهمیدن علل انقراض نسل دایناسورها.یا دیدن مردمان شهر سوخته . دیدن یک فوتبال از آزتک ها با توپی از سر انسان.و رازهایی که برملا میشود.اسطوره هایی که نبوده اند و تمدن هایی که کشف میشوند.

Read Full Post »