Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘آمریکا’

در نوشته های قبلی ام گفته بودم که از سیاست خارجی دولت های دموکرات در آمریکا راضی نبوده و همواره آن را به ضرر مردم ایران میدانستم. آقای اوباما در سالروز 13آبان دوباره دست دوستی به سوی دیکتاتورها دراز کرد و چشمان خویش را دوباره به نقض گسترده و وحشتناک حقوق بشر در ایران بست.گویی در ایران هیچ اتفاقی نیافتاده و یا مردم ایران هم مثل لیبی و عراق و افغانستان هستند.
جالب اینکه در سخنان گهربارشان، از مردم ایران هم تمجید میکنند.
آقای اوباما لطف کنید کمی شفاف تر صحبت کنید و تکلیف خودتان را معلوم کنید . ما که به شما امیدی نداریم و احتیاجی هم به آن نمیبینیم. شما در فکر منافع کشور خود هستید و این حق شماست.
اما من به شما اجازه نمیدهم برای برقراری روابط پای مردم را وسط بکشید .به نظر من، مردم ایران آزادی را خواستارند و رابطه با آمریکا مطمئنا در اولویت- حداقل من- نیست .
پس لطف کنید دیگر بار از مردم ایران و فرهنگ غنی و سابقه تاریخیشان برای رابطه با دیکتاتورهای انسان نما استفاده(سوء استفاده) ننمایید.

لینک مطلب در بالاترین

type=»text/javascript» src=»http://static.addtoany.com/menu/locale/fa.js» charset=»utf-8″>

Read Full Post »

دیشب در شبکه فارسی بی بی سی برنامه ای دربازه توطئه و توهم توطئه پخش شد . در این بین یکی از بینندگان اشاره ظریفی کرد که «فاصله ین ایندو واقع گرایی است»
دلیلی که این مطلب را نوشتم توافق دیر هنگام غرب و ایران بر سر مسائل هسته ای است که با دخالت جنبش سبز نمایشش به تعویق افتاد. و سد البته نارضایتی دو طرف از این تعویق و همچنین ناخشنودی از خیزش مردم سبز اندیش ایران.
بعد از تمامی اتفاقات این چند ماه به من ثابت شده که آمریکا و به طور کلی غرب به هیچ وجه دوست جنبش سبز نیستند و در هر صورتی ایرانی را ترجیح میدهند مانند لیبی.
به بیان دیگر ایرانی با دیکتاتورهای ضعیف که فقط چنگ و دندان نشان میدهند ولی مردم بیدفاع خود را به خاک و خون میکشند نه ایرانی آزاد که مردم آگاهش با پیگیری حقوق خود عرصه را برای فرمایشات غرب تنگ کنند.
ننگ بر این روابطی که سیاستمداران برساخته اند تا منافع خویش را از آن بدست یغما آورند.
منافعی به قیمت خون نداها و سهراب ها ، به قیمت شکنجه ها ، از دست رفتن زندگی ها و تحقیر های بی پایان.
بادا که مردم جهان طرحی نو دراندازند و هر انسانی در هر گوشه ای از این خاک جانش به تمام جانها بیارزد .
این گره به دستان خودمان باز میشود و در این راه نه فقط تنهاییم که بسیارند کمک دهندگان به رژیم اشغالگر. نمونه اش همین همسایه مان ترکیه که با هیئتی 200 نفره دیشب وارد تهران شد.
شرم بر این دولتمردان . شرم.
کاش بنی آدم اعضای یکدیگر بودند . کاش…

لینک مطلب در بالاترین
type=»text/javascript» src=»http://static.addtoany.com/menu/locale/fa.js» charset=»utf-8″>

Read Full Post »

بزودی با پایان مهلت آمریکا به ایران برای مذاکره هسته ای ؛ رژیم برای بقای خود به پای میز مذاکره خواهد شتافت. به نظر من ایران هیچ وقت دنبال بمب نبوده و نخواهد بود ، بلکه آن را تنها بهانه ای قرار داده برای امتیاز گیری از غرب و ادامه حکومت وحشت با گرفتن تضمین امنیتی عدم حمله به ایران. در حوادث اخیر ، علیرغم اینکه از اوباما خوشم نمی آید ، از سیاستش در قبال ایران خشنود شدم چراکه بعد از مدتها مردم فهمیدند که گره کار نه به دست خارجی که با خون و رنجوری خودمان باز میشود. حال تنها نکته ای که میماند معامله غرب با ایران بر سر حقوق بشر است. از طرف خودم به آنها هشدار میدهم که : مهم نیست چه تنبیهاتی را برای ایران در نظر گرفته اید ، اما مبادا بر سر مردم ایران معامله کنید که ما به زودی میهن خود را با خون جوانانمان آزاد خواهیم کرد و روسیاهی ابدی بر چهره شما میماند .
پیام من به دولتهاست که همیشه بدنبال منفعت هستند؛ صدای حق طلبی مردم ایران و صدای حمایت مردم خودتان را بشنوید .

لینک مطلب در بالاترین

type=»text/javascript» src=»http://static.addtoany.com/menu/locale/fa.js» charset=»utf-8″>

Read Full Post »

شیری در تصورم است که مدتی است بیمار شده. در گوشه ای خزیده و از بد حادثه دست و پایش در میان خس و خاری گرفتار شده .جانورانی که تا دیروز جرات نمیکردند جلوی او سر بلند کنند هم اکنون هر یک از کنار او با تکبر رد میشوند لگدی بر این پیکر نیمه جان میزنند و گاهی نیز آب دهانی به روی او پرتاب میکنند.غافل از اینکه همیشه اینطور نمیماند.این شیر دوره نقاهت را میگذاند.دوباره برمیخیزد و غرشی خواهد کرد که همه در سوراخ های خود بخزید.
بالاخره ما هم تغییر میکنیم حالا با جنگ یا انقلاب یا هرچیزی. آنروز می آید که ما خودمان باشیم و از حق خود و ایران خود دفاع کنیم .آنروز میبینم شما را که از کرده امروز خود پشیمانید.میبینم روزی را که آمریکا و اسراییل صمیمی ترین دوستان ایران شوند آنروز میرسد.آنروز را که دوباره ایران قدرتمند را ببینید.مجبورتان میکنیم نام خلیج فارس را در تمامی اسناد خود بکار ببرید.روی تمام کشتی ها .در تمامی پرچمهایی که در خلیج فارس افراشته میشود..3c6e27c7eac46f34667398c9adca8ec95a7ab175d96104d5cfafa4c48881be6acf16267b9331c636a0991c47dbc6e05510b113b6b7677e12fec48276a771bb7c402a837e5b91e80ae01b3c73c923214

Read Full Post »

زن افغان

زن افغان

مسائل افعانستان را تا حدی دنبال میکنم و فکر میکنم مردم مظلومی دارند و نیازمند کمک هستند. گاهی تلوزیونهای آنها را میبینم و البته همه چیز خبر از بهبود میدهد اما روند این حرکت بسیار کند است.
1-در بخش اول اعتقاد دارم پیشرفت افغانستان بدست خود مردم است و اینکه آنها توقع داشته باشند دولت خودشان یا دولتهای بیگانه برایشان کاری کنند انتظاری بیهوده است. در برخی برنامه ها میبینم که برخی مصاحبه شوندگان خیلی با خشم از نیروهای خارجی سخن میگویند ، حال آنکه دیر نیست زمانی که طالبان آنها را دست و پای میبریدند. کمی انصاف هم بد چیزی نیست. درست است که آمریکا برای منافع خود به افغانستان حمله کرد اما در این میان افغانستان و مردمش سود کردند و نقطه آغازی بدست آوردند که باید بهترین استفاده را از آن بکنند.
2-آموزش مهمترین بخشی است که نیروهای خارجی میتوانند در آن سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر 70 درصد افغانها در بیسوادی مطلق به سر میبرند.با افزایش سواد مخصوصا در بین زنان، مردم میتوانند بخش مهمی از هزینه های رسیدن به دموکراسی را کاهش دهند.
با افزایش سواد دولت برنامه های خود را میتواند با هزینه های بسیار کمتری انجام دهد و از کمک مردم بهره مند شود. با باسوادی هر افغان ،او میتواند به یک سرباز دموکراسی تبدیل شود و این فرهنگ را در میان جامعه گسترش دهد.
3-فقر فرهنگی مردم افغانستان که نتیجه 30 سال جنگ مداوم و دور بودن از جامعه جهانی است مانع بزرگی است در راه مردمسالاری و باعث کند نمودن این روند شده است.با ایجاد نهاد های مدنی و بویژه فعال نمودن زنان ، گام بسیار مهمی در حل مشکلات برداشته میشود . تجربه ثابت کرده که تغییراتی که در سطح جامعه پایه ریزی شده باشد پایداری بسیار بیشتری از فرهنگی دارد که از طرف حکومت القا شود. زنان میتوانند با حضور پررنگ تر خود علاوه بر دستیابی به حق باعث تلطیف فضای مردسالار جامعه شوند.و همچنین با آموزش فرزندان خود نسلی پویا و ضد طالبان بسازند.در این بین نقش دولت برای تامین امنیت دگراندیشان باعث رشد هرچه بیشتر و سریعتر دموکراسی میشود.
4-فقر افغانها و رویکرد آنها برای کشت تریاک و قاچاق مخدر از معضلاتی است که با کمکهای نقدی حل نمیشود.کیک اقتصادی افغانستان آنقدر کوچک است که با رشد دو رقمی هم مقدار قابل توجهی به آن افزوده نمیشود.فعال نمودن بخش های اقتصادی ، صنعتی شدن و گسترش کشاورزی باعث افزایش حجم این کیک شده و رشد این کیک بزرگتر اثرات به مراتب بیشتری در افزایش رفاه خواهد داشت.
5-گسترش رسانه ها و بخصوص اینترنت میتواند کمک رسان دولت باشد تا برنامه های خود را حتی در دورترین نقاط گسترش دهد.
همچنین افزایش فرهنگ وبلاگ نویسی باعث اعلام خطرهای به موقع به دولت در مواردی مثل فساد گسترده دولتی باشد البته با هزینه هایی اندک . با توجه به یافت مذهبی افغانستان دگر اندیشان میتوانند بدون ترس از تکفیر شدن توسط ملایان نظرات خود را بیان کنند. و مردم را به تحمل حرف مخالف خود تشویق کنند.
6-آموزش سربازان افغانستان برای واگذاری تدریجی کنترل امنیت به آنها ، علاوه بر کاهش هزینه ها باعث میشود نیروهای تندرو از احساسات مردم علیه نیروهای خارجی استفاده نکنند .این خود باعث افزایش اعتماد مردم به حکومت نیز میگردد. همچنین با افزایش اعتماد به نفس در این مقوله جدی مردم میتوانند نقش سازنده ی خود را ایفا کنند.با این روند نیروهای تندرو هرچه بیشتر عرصه را بر خود تنگ خواهند دید.خوشبختانه آمریکا قصد دارد 4000 نیروی آموزش دهنده به افغانستان بفرستد .
عکس از اینجا

Read Full Post »

از دموکراتها خوشم نمی آید!
باید قبول کرد آمریکا به عنوان یک ابرقدرت نقش تعیین کننده ای در مسایل داخلی کشور های دیگر دارد. از طرفداران تئوری توطئه نیستم ولی احساس بدی نسبت به سیاستهای حزب دموکرات آمریکا دارم. از دوران جیمی کارتر که با ایجاد کمربند سبز میخواست جلوی شوروی را بگیرد تا دولت جدید که کلینتون وزیر خارجه اش باشد.حرفهای زیبا میزنند و در پس این سخنان حاضرند بر سر مردم با دیکتاتور ها مذاکره کند.
جمهوری خواهان اگرچه به جنگ طلبی شهره اند ولی به نظر من کمتر از دموکرات ها مردم را بازی میدهند.
از دید من بسیاری چشم امید بسته اند به آمریکا که برایشان رژیم را عوض کند ، زهی خیال باطل .
رژیم ایران که با این شاخ و شانه کشی فقط کارتهای بیشتری را جمع میکند و مطمئنم به محض احساس خطر جدی پای میز مذاکره خواهد رفت و با آن کارتها بازی خوبی ارائه میکند.
چه نشسته ایم که آمریکا برای ما تره هم خرد نمیکند چه رسد که حمایت هم بکند .اگر امیدی بود به همان جرج بوش بود که مرد عمل بود هرچند گاهی با اشتباه.به هر روی امید دارم اپوزسیون در خارج زودتر از اختلاف دست بردارد و دولت در تبعید تشکیل دهد.
مردم برای ایستادگی نیاز به هماهنگی و سازماندهی دارند وگرنه هر اعتراضی به سرعت سرکوب شده و محکوم به شکست است.
من مفسر سیاسی نیستم، اینها همه نظر شخصی من بود

Read Full Post »