Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘آزادی’

تیغها برگرفته اند به کف
میچرخانندشان در هوا
و به سوی فکرم
قلبم
نشانه میگیرند
من نیز سلاح از کف افتاده
زخم خورده
با سپری چوبین
که تکه ای از آن بیشتر نمانده
ضربه ها را یکی پس از دیگری
به کناری میزنم
و اینک
این منم
سپری میسازم از روحم
که با درد و سختی آبدیده شده
و با کمانی از اندیشه ام
و تیرهایی از سخنانم
به جنگی میروم با دنیای بی مروت
آرش وارجانم را در تیر هایم میگذارم
از پی برساختن مرزهایی جدید
و دورتر
برای آزادی کسانی که دوستشان میدارم
حتی کسانی که نمیشناسمشان
مرزها را دورتر خواهم برد
دورتر
دورتر

type=»text/javascript» src=»http://static.addtoany.com/menu/locale/fa.js» charset=»utf-8″>

لینک مطلب در بالاترین

Read Full Post »

ph-100141 باز هم خبر ناگوار، هردم از این سرزمین سوخته خبری از غم و ماتم میرسد .شور و هیجانش در پایان به خشونت و سرکوب می انجامد و پرواز جوانانش ابدی میشود. چه همسایگانی داریم ما ! یاد ندارم از آنها کمکی به ایران رسیده باشد که شاید مقصر خود مائیم که نتوانسته ایم قدرت خود را بازبیابیم. آنها اگر فرصتی بیابند در ناجوانمردی دریغ نمیکنند. سردسته آنها هم روسیه که زمانی تکه های بزرگی از ایران را به چنگال گرفت و دست برنمیدارد از این نعش بیجان. گویا استخوانهایش را هم میخواد بدرد.
ایران را اشغال نظامی کرد ، توده ای ها را در ایران رهبری کرد تا رژیم گذشته را سرنگون کند ، کودتا را هدایت کرد ، به پیشواز رئیس دلت کودتا رفت، و این پرنده های شترمرغ نشان را به این حکومت غالب کرد و…
مرگ را برای کسی نمیخواهم ، زندگی را برای آزادی خواهان روسی میخواهم تا این حکومت خود را تغییر دهند و کشوری پر از صلح را به ارمغان بیاورند که مرگ را برای همسایه دیرین خود نخواهد.
لینک مطلب در بالاترین

Read Full Post »

15062009472

Read Full Post »

دیشب صدای آمریکا در برنامه تفسیر خبر مهمانی داشت به نام ناصر زرافشان،وکیل پرونده قتل های زنجیره ای. ایشان با شجاعت تمام مبحث جدی را مطرح کردند که به نظر من طرفداران انتخابات باید گوش میدادند و بعد دوباره به رای دادن یا ندادن فکر میکردند. از کشتار دهه شصت گفت. از موسم انتخاباتی گفت که در آن حرفهای قشنگ میزنند و هیجانی ایجاد میکنند برای نمایشی که هیچ فایده ای برای مردم ایران ندارد.از ساده باورانی گفت که با شرکت در انتخابات از ایجاد یک جبهه متحد علیه حکومت جلوگیری میکنند و هزینه هایی که آزادی خواهان با زندان رفتن ها و شکنجه شدن ها را میدهند برباد میدهند به امید واهی تغییر شرایط؛غافل از اینکه اینها همه بازیگرانی هستند که هدفشان نه آسایش مردم که بقای سیستم است. از موسوی گفت که وقتی از جمع آوری گشت ارشاد و پیگیری حقوق شهروندی صحبت میکند باید نسبت به گذشته خود پاسخگو باشد .چه نیک گفت که باید بر اساس عملکرد ایشان قضاوت کرد نه حرفها ؛ چه حرف را چه دروغ و چه راست هرکسی میتواند بزند اما عملکرد ایشان دروغ نمیگوید . او در ایران است با تمام وجود درگیر پرونده های حقوق بشری است و برای اینکار هزینه داده . او نیک میداند راه ما چیست و چه راحت و با منطق گفته های الهه هیکس -که به نظر من فقط در حال نق زدن است-را زیر سوال برد. راهکار او عملی است.
میر حسین را متهم نکرد ولی گفت : باید جواب دهد سهم و اطلاع او از گذشته چیست و موضع او در اینباره چیست.
درباره کشتارها دهه شصت گفت.از پروژه عظیم قتل عام زندان های سیاسی که ماهها به درازا کشید گفت و قابل قیاس نبودن آن با قتل زهرا کاظمی.
از ساده باوری کسانی گفت که فکر میکنند با رفتن این و آمدن دیگری اوضاع بهتر میشود!
از دو خط سیاسی حکومتی گفت که مثل لباسی کهنه هر چهار صباحی پشت و رو میشوند و بزور میخواهند مردم را در یکی از این دو طیف جا دهند . و از مسئولیت تاریخی اشخاصی گفت که با شرکت در این بازی که یا در آن نفعی دارند یا ملعبه این یا آن جناح شدن از ایجاد یک جبهه سوم مردمی و مستقل جلوگیری میکنند.
گفت :این کاندیداها هر چهار سال یکی دوماه فعال میشوند و باید از آنها پرسید در زمان وقوع حوادث چه واکنشی داشته اند و توصیه کرد نباید به این حرفهای موسمی خیلی دل خوش کرد.
از ساختار قدرت در ایران گفت که رئیس جمهور در آن کاره ای نیست و قدرتی که در جایی دیگر نهفته است و وقتی هیکس از دخالت رییس جمهور در قضیه صابری گفت و اینکه اگر رئیس جمهور بخواهد میتواند جواب داد که رئیس جمهور در آن قضیه مطلقا نقش فعال نداشت.
فراموش نکنیم که او تمام این سخنان را از تهران زد . کاش کمی از شجاعت و غیرت او را داشتیم . حداقل بازیچه نمیشدیم .ما باید به نسل بعد پاسخگو باشیمzarafshan

Read Full Post »

درود به تو .میدانم در رنجی بزرگ هستی و غمگین از حیله ای که بر تو بسته اند و تو با سادگی فریب این جماعت آخوند محور را خورده ای برای آزادیت.آرزویی که من هم برایت دارم.
میدانی رکسانا تو برای ما عزیزی مثل تمام ایرانیان دیگر اما بگذار بگویم تو هم برای این سیستم یک کارت بازی هستی .با یک فرق بزرگ .کارتهای ایرانیان روزنامه نگار که آمریکایی نیستند خال ندارد.اما تو یک آس برای این سیستم محسوب میشوی .حسابی بابت تو امتیاز میگیرند .فراموش شدن امید رضا ها از آنجمله است .
روشن تر بگویم تو هم مثل ما گروگانی هستی بیگناه اما بابت تو … خودت که میبینی ، اوباما هم پیام نگرانی فرستاده.رکسانا تو آزاد خواهی شد و من منتظر آنروز خواهم بود اما این را هم بگویم بهای آزادی تو فراموش شدن یعقوب و امیدرضا ها از ذهن بعضی ها خوهد بود.
با آرزوی آزادی هرچه زودتر تو
آرش
امید رضا میرصیافییعقوب مهرنهادرکسانا صابری

Read Full Post »

بر طبق اقتصاد کلاسیک وفور منابع طبیعی باعث ثروت بود.اما در اقتصاد نوین این امر ثابت شده(با یکی دو استثناء) منابع طبیعی فراوان برای یک کشور شوم است.

این نه یک امر خرافی ،که ناشی از چند حقیقت است:

1-تنبلی مردم و عدم علاقه برای تولید

2-گسترش فساد و رانت خواری و بوروکراسی اداری

3-تحلیل دموکراسی و به وجودآمدن و تقویت دیکتاتوری

4-به وجو آمدن جنگهای فراوان برای دسترسی به منابع

. هرچند اقتصاددانان درباره آن مقالات متعدد نوشته اند ولی به نظر من نقش نهادها هم در آن حائز اهمیت است . اگر منابع طبیعی جدیدی کشف شود، فرض کنید این منابع در کشوری کمتر توسعه یافته باشد و یا کشوری توسعه یافته. بسیار بدیهی به نظر میرسد که کدامیک از آن استفاده مناسبی خواهند کرد.

شخصا خیلی دوست دارم بعد از آزادی ایران(که هنوز امیدوارم آزاد شود) بهره برداری از این منابع قطع شود و تولید جایگزین شود.

در زیر یک نمودار رگرسیون از کشورهای مختلف با منابع طبیعی مختلف را میبینید.

figure6_2

Read Full Post »

هر موقع درباره آزادی و هزینه های لازم برای بدست آوردن آن صحبت میشود ،بسیاری توپ را در زمین مردم میاندزند و میگویند مردم باید به پاخیزند .ولی چه خوب است ببینیم اپوزسیون خارج از کشور هنوز بعد از 30 سال نتوانسته در حداقل انتظارات توافق کند و دولت در تبعید تشکیل دهد. مردم که همینطوری بیرون نمیریزند و تظاهرات کنند.نیاز به سازماندهی است .اگر نبود سازمانهایی مثل نیروهای مجاهدین در پیش از انقلاب بعید میدانم که انقلابی روی میداد. الان مهمترین کاری که در زمینه فردی باید صورت گیرد -به نظر من- تمرین نه گفتن است . به رئیسی که زور میگود .به مافوقی که سوء استفاده از مقام میکند. به پلیس و…
هر چند سخت ولی فکر میکنم پایه گذار حرکتی بزرگ باشد . نه گفتن شجاعت میخواهد .تغییر نیز به همچنین.
به امید آزادی

Read Full Post »