Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘آتش’

قسمتی از روزنامه ایران در روز تنفیذ

type=»text/javascript» src=»http://static.addtoany.com/menu/locale/fa.js» charset=»utf-8″>

Read Full Post »

عجب روزهایی بود این چند روز.و من متعجب که مردم بالاخره همصدا شده اند در پیگیری خواسته شان.روزهای آتش و خون و گاز اشک آور
و روزهایی که بدنبال می آید و هر بار این ما نیستیم که قد خم میکنیم و هربار قویتر و بااراده بیشتر پیش میرویم. دیگر نمیترسیم. به قول نوشابه امیری ، این نسل شور و شعور را باهم دارد. آینده ای در پیش داریم که باید خودمان آن را رقم بزنیم و چشم امیدی به این و آن نداشته باشیم.
و چه خرسند شدم از صحبتهای اوباما-هرچند از او خوشم نمآید- چراکه فهمیدیم این وظیفه ماست که حرکت کنیم. و اینک چهره های خسته آنها را میبینم که در گرمای ظهر تهران بدنبال سایه ایی هستند تا بلکه کمی بیاسایند. و همگیشان در واهمه تجمعی دیگر.
حتی قصابان هم خسته میشوند
لینک مطلب در بالاترین

Read Full Post »