Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for اکتبر 2008

ارتداد

امیدوارم مقاله های منطقی گنجی در رادیو زمانه را خوانده باشید اگر نه به سایت رادیو زمانه بروید در بخش اندیشه زمانه ،هر چند ممکنه من با تمام سخن گنجی موافق نباشم اما شجاعت او قابل تحسین است و با تابو شکنی این کتاب را نقد کرده است و با کلام ساده و مستدل خویش روی خیلیها تاثیر گذاشته و البته بسیاری از مخالفانش تنها با تحقیر دانش او و بیسواد خواندنش میخواهند به پاسخ دهند که البته در هیچکدام اثری از جواب منطقی به پرسشهای واضح او نیست . مثل کامنت گذاران او وقتی با کسی بحث میکنم شروع میکند به گفتن خوبیهای قرآن و وقتی از اشکالات آن میگویم یا بحث را به هم میزنند یا میگویند ما نمیدانیم و دست به دامن تفسیر میشوند جالب اینکه بیشتر کسانی که با آنها صحبت میکنم و به شدت از قرآن دفاع میکنند حتی یک بار به زبان فارسی قرآن را نخوانده اند .

موضوع دیگر بحث ارتداد گنجی است ،اینهم پاسخ دینمداران به پرسشگری. به نظر من جواب آنها اینست شما نباید بفهمید .  من هم از بسیاری جهات مثل گنجی فکر میکنم پس مرا هم اعدام کنید

Read Full Post »

بيستم مهرماه سال 1350 (11 اكتبر 1971) به مناسبت بيست و پنجمين سده ايجاد دولت مرکزي و تاسيس امپراتوري پهناور پارسيان، بزرگترين كنگره ايران شناسي با شركت تقريبا همه شرق شناسان جهان و مورخان مربوط در ميهن ما گشايش يافت. ايجاد دولت مرکزي ايران به دست کوروش بزرگ (سيروس = سايرس) در اكتبر سال 559 پيش از ميلاد اعلام و در اکتبر سال 539 و پس از تصرف بابل تحقق يافته بود. (بابل در 90 كيلومتري جنوب بغداد امروز و در كنار فرات و مجاورت شهر حلّه واقع شده و تمامي منطقه بابل تا آشورستان از زمان هخامنشيان تا پايان دوران ساسانيان ساتراپي نهم ايران عنوان داشت). شهر بابل (بابيلون = بابيلو) 12 اکتبر سال 539 پيش از ميلاد به دست ارتش ايرانيان افتاد و کوروش بزرگ وارد آن شهر شد و تحقق آرزوي خودرا كه ايجاد امپراتوري پارسيان بود اعلام داشت و تلاشهاي 20 ساله اش براي تحقق آن را برشمرد. در همين شهر بود كه كوروش يهوديان زنداني دولت بابل را آزاد و حقوق انسان را اعلام كرد كه لوح حاوي متن آن از آن زمان تاكنون باقي مانده است.
     در سالروز اعلام تحقق آرزوي كوروش به ايجاد امپراتوري ايران، سران كشورهايي كه در سال 1971 و به مناسبت اين سالروز دعوت شده بودند از آرامگاه كوروش بزرگ بنيادگذار ايران (امپراتوري پارسيان) در پاسارگاد ديدن كردند و كوروش را به عنوان مردي آزاده كه همه انسانهارا داراي حقوق و حيثيت برابر اعلام كرده بود و براي تحقق اين امر در صدد ايجاد دولتي جهاني مركب از ملل مشترك المنافع بر آمده بود ستودند. در همين روز، شاه وقت (پهلوي دوم) در برابر گور كوروش نطقي ايراد كرد كه پاراگرافهاي اول و آخر آن از اين قرارند:
     كوروش! شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ايران زمين بر تو درود باد.
     كوروش! شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاريخ ايران و جهان، آسوده بخواب؛ زيرا كه ما بيداريم و همواره بيدار خواهيم ماند!.
     24 مهرماه همان سال (سه روز بعد) در تخت جمشيد و با حضور سران دعوت شده، مراسم رژه تاريخ ايران برگزار شد. در اين رژه، سربازان با لباس و تجهيزات هر دوره از تاريخ ايران از برابر مدعوين گذشتند و مراسم، با شرح كامل توسط ايرج گرگين مستقيما از تلويزيون پخش شد.
    www.iranianshistoryonthisday.com

Read Full Post »

در اين روز از مهر ماه سال 1305 هجري خورشيدي در تهران اعلام شد كه از دهم آبان همان سال (31 اكتبر 1926) قانون نظام وظيفه عمومي در ايران به اجرا درمي آيد و پسران 18 ساله به بالاي ايراني مشمول خدمت سربازي خواهند بود و اين خدمت ملي دو سال طول خواهد كشيد. هنگام طرح لايحه اين قانون در مجلس كه خواست رضا شاه (پهلوي يكم) بود، برخي از روحانيون وقت با آن مخالفت كرده بودند. اجباري و عمومي شدن خدمت سربازي از افكار «كلازويتس» فرضيه پرداز نظامي آلمان است كه انديشه هايش را در نيمه اول قرن 19 منتشر ساخت و اين قسمت را «عمومي شدن دفاع از وطن» عنوان گذارد. در حال حاضر شمار كمي از كشورها هستند از جمله آمريكا كه خدمت وظيفه عمومي ندارند و نظاميانشان استخدامي (پيماني) هستند كه پس از انجام پيمان، در صورت تمايل در شمار نيروي ذخيره قرار مي گيرند و هنگام نياز احضار و فعال (اكتيو) مي شوند.
     كلازويتس ابراز عقيده كرده است كه مردم يك كشور بايد از طريق خدمت وظيفه (اجباري، بدون اغماض و تبعيض) با فنون رزم آشنا شوند تا در صورتي كه خطري ميهن آنان را تهديد كند جملگي و بدون نياز به آموزش وقتگير، در كوتاهترين زمان آماده دفاع باشند. اين اصل نيز از كلازويتس است: جنگ دنباله سياست (ديپلماسي) است، به طريقي ديگر. دولت هايي كه نظام وظيفه ندارند به اين قسمت از انديشه هاي كلازويتس استناد مي كنند تا بتوانند نظاميان استخدامي (اصطلاحا: داوطلب) را براي جنگ (جنگ تعرضي) به نقاط دوردست بفرستند و تلفات وارده هم نمي تواند مورد اعتراض قرارگيرد زيرا كه اين نظاميان براي جنگيدن استخدام شده اند و «جنگ» كشته شدن هم دارد و اگر جانشان را دوست داشته باشند نبايد به استخدام ارتش درآيند. هزينه نظامي دولت هايي كه نظام وظيفه ندارند بسيار سنگين است و بيشتر اين بودجه صرف پرداخت حقوق و مزايا به نظاميان مي شود.
     از قرن بيستم، دولت هاي داراي قانون نظام وظيفه استدلال مي كنند كه تعرض نوعي دفاع است و لذا مي توانند از سرباز وظيفه براي تعرض هم استفاده كنند.
     نظام وظيفه در ايران سابقه طولاني دارد. در زمان هخامنشيان و ساسانيان به نوعي نظامي وظيفه وجودداشت. در زمان هخامنشيان، سپاه جاويدان (دائمي و استخدامي) تا رسيدن مرداني كه به عنوان سرباز احضار مي شدند كار دفاع را به دست مي گرفت. شاه عباس نظام وظيفه را به صورتي ديگر احياء كرد و آن، موظف بودن هر دهكده و يا خانواده به دادن يك سرباز بود. پس از تاسيس فرهنگستان ايران، در خبرها ـ نوشتن عنوان «سرباز» براي افراد ارتشهايي كه قانون نظام وظيفه نداشتند ممنوع بود و بايد به جاي آن واژه «نظامي و …» بكار مي رفت زيرا كه به استدلال فرهنگستان، «سرباز» عنواني بسيار مقدس بود

www.iranianshistoryonthisday.com .

Read Full Post »

امروز

12 مهرماه 1313 جشن هاي هزاره فردوسي با شركت اديبان، دانشمندان، سياستمداران و دولتمردان كشور و بيش از چهل مستشرق از ساير كشورها در تهران آغاز بكار كرد و 15 روز طول كشيد و ضمن آن به فردوسي كه گفته است «چو ايران نباشد تن من مباد» لقب «ميهندوسترين ايرانيان» داده شد كه عمر خود را بدون چشمداشت و داوطلبانه صرف خدمت به ايران، تاريخ آن و زبان پارسي كرد و تاريخ ايران (شاهنامه) را به شعر در آورد. در جريان اين مراسم كه نطق هاي فراوان ايراد شد و رسالات متعدد انتشار يافت، شركت كنندگان در مراسم به خراسان رفتند و رضاشاه بيستم مهرماه با حضور آنان ساختمان تازه آرامگاه آن مرد بزرگ و بزرگوار را كه همه ايرانيان و پارسي زبان مديون زحمات او هستند گشود. مراسم بزرگداشت فردوسي در عين حال فرصتي بود كه مستشرقين و ايرانشناسان در باره جشن هاي مهرگان ، اهميت و تاريخچه آنها سخن بگويند

www.iranianshistoryonthisday.com.

Read Full Post »

هر موضوعی که تو محل کارم مطرح میکنم  یا میشه ،هرمشکلی آخرش به یک جا ختم میشه .کافیه یه کم دید بالاتر بیاد و از زاویه ٌ بالاتری به قضایا نگاه کنیم . الان برای من خیلی مهمه که  اطرافیانم رو وادار به مطالعه کنم. پیشتر از این خیلی بحث میکردم باهاشون ولی حالا ترجیح میدم تا به خودشون واگذار کنم ولی ترغیبشون کنم به مطالعه اینجوری خیلی بهتره!

حتی سرسخت ترین دوستانم که خیلی مذهبی هستن با این سخن من موافق هستن. روش خوبیه چون باعث میشه افراد خودشون به نتیجه برسن هم انرژی کمتری صرف بحث های بیهوده میشه هم اینکه با خوندن یک مقاله مثلا از گنجی بسیار بیشتر اثر میگیرند تا از برداشت من از اون مقاله. ضمن اینکه اینکار باعث میشه خرافاتی مثل قرآن پرستی ، امام پرستی یا امامزاده پرستی به تدریج از بین بره .

باید به اونها گفت :کتابهای دیگری هم هست ، مقالات دیگری و تفکرات دیگری . این چیزی که میبینید و میشنوید همه چیز نیست . کمی جستجو کنید ،حتی برای مسلمان بودن بهتره یک مسلمان آگاه باشید نه کسی که ارثی مسلمان شده.

بخونید حرفای دیگران رو و خودتون قضاوت کنید ، حتی قضاوت نکنید فقط بخونید که بدونید افکار دیگه ای هم هست که تو جامعه ما منتشر نمیشه .من  از هیچ گروه و عقیده ای دفاع نمیکنم  نه اینکه کسی رو قبول ندارم  نه ! ! دوست ندارم بقیه نسبت به عقیده من موضع بگیرند .دوست دارم بقیه رو تشویق به مطالعه کنم به نظرم این گام بزرگیه برای رسیدن به آزادی

Read Full Post »

داريوش هخامنشي پسر ويشتاسپ از بزرگان پارس در نخستين روز از جشنهاي مهرگان( پس از تطبيق با تقويم ميلادي؛ دوم اكتبر) در سال 522 پيش از ميلاد، شاه ايران شد.
     در دوران حكومت 36 ساله داريوش بزرگ، قلمرو ايران از دره سند ( Indus) تا سواحل ليبي در افريقا، و از شمال درياي مرمره ( Thrace در اروپا ) تا كوههاي پامير در آسيا شامل همه خاورميانه امروز، آسياي ميانه، قسمتي از آسياي جنوبي، قفقاز ، مصر و قسمتي از سودان بود كه به استانهاي متعدد (ساتراپي) تقسيم شده و مستقيما زير نظر حكومت مركزي و بر پايه قوانين واحد اداره مي شدند و به آن قسمت كه سه طايفه ايراني در آن سكونت داشته، داراي نياكان و فرهنگ مشترك بوده و آيين هاي نوروز را گرامي داشته و يكسان برگزار كرده اند «ايران زمين» گفته اند(مادها از « ري » به سمت غرب و شمالغربي از جمله كردها و آذري ها، پارسها از منطقه ري به جنوب تاجزاير خليج فارس و از شرق تا آن سوي هندوكش و انتهاي بدخشان، و پارتها در شمال شرقي).
    مصر ساتراپي ششم ايران بود.
     كوروش بنيادگذار كشور ايران بوده است، ولي ناسيوناليسم ايراني با داريوش بزرگ به دنيا آمده است. كوروش، جهاني فكر مي كرد و يك جامعه مشترك المنافع متساوي الحقوق به مركزيت » ايران زمين » به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلي اعضاي اتحاديه را روا نمي داشت.
    داريوش بزرگ در كتيبه هايي كه از او باقي مانده اند با ستايش اهورا مزدا (خدا) كه زمين و آسمان و بشر و شادي ها را آفريده است ، شاهي خود بر اين سرزمين پهناور را كه مردان خوب و اسبان خوب (مقصود ارتش خوب) دارد از عنايات او دانسته است و در يكي از كتيبه هايش از اهورا مزدا خواسته است كه » ايران زمين » را از آفت دروغ و بلاي خشكسالي در امان دارد.
     از كارهاي مهم داريوش ايجاد آبراهي ميان درياي سرخ و رود نيل بود كه خليج فارس را به درياي مديترانه متصل سازد. كار مهم ديگر او دستور ساختن تخت جمشيد بود كه شاه نشين ايران زمين باشد ( پايتخت اداري ايران شهر شوش بود) . ايجاد يك سپاه هميشه آماده در مركز كه تا رسيدن ساير واحدهاي ارتش از شهرستانها و نقاط دور دست کشور ، بتواند در برابر هر گونه تهاجم ناگهاني ايستادگي كند اقدام مهم ديگر او بود. ضرب سكه زر و سيم، مخصوصا سكه هاي طلاي تقريبا خالص موسوم به دريك ـ داريك ـ در سال 515 پبش از ميلاد ابتكار مهم داريوش اول بود. تاسيس پستخانه، دادگاه، كودكستان و دبستان ( منحصر به پسران) و وضع قوانين و تعرفه مالياتي و ايجاد يك نيروي دريايي در خليج فارس چند نمونه ديگر از كارهاي داريوش بزرگ به شمار مي آيد. آمريكاييان 23 قرن بعد هنگام تاسيس پستخانه دولتي (فدرال) اين كشور همان شعار داريوش را بر سر در آن حك كردند كه باد و باران مانع كار چاپارها نخواهد شد. داريوش ميان شوش و ساحل مديترانه نوعي جاده آسفالته كشيده بود كه اخيرا قسمتي از آن به دست آمده است. اقدام نظامي بي سابقه داريوش انتقال 24 هزار سوار و پياده با كشتي از شرق مديترانه به ساحل آتن در يونان (800 كيلومتر مسافت) بود.
     داريوش كه با آتوسا دختر كوروش بزرگ ازدواج كرده بود در سال 486 پيش از ميلاد درگذشت و پسرش خشايارشا نوه كوروش بر جاي او نشست که سياست پدر را عينا دنبال کرد. داريوش در نقش رستم مدفون شده است.
     برخي مورخان شاه شدن داريوش را 16 مهر (هشتم اكتبر)، آخرين روز آيين هاي مهرگان (روز اصلي مهرگان) نوشته اند. در آن زمان مراسم مهرگان شش روز ادامه داشت. آيين هاي مهر (جشن هاي مهرگان) پس از نوروز مهمترين اعياد ملي ايرانيان بوده است.
    از زمان داريوش بود كه مدارس، پس از آيين هاي مهرگان آغاز بكار كرده اند كه اين رسم از طريق يونان به سراسر جهان منتقل شده است. گرچه در بعضي كشور به ملاحظات اقليمي ،مدارس چند روز جلوتر آغاز بكار مي كنند. هدف اصلي از مدارس در ايران عهد هخامنشي عمدتا تدريس اخلاقيات، تندرستي، سواري و تيراندازي و سرانجام انتخاب مستعدترين كودكان براي خدمت در ارتش بود. به نوشته مورخان رومي (به نقل از يونانيان) ، آموزگاران ايراني در دبستانها به كودكان مي آموختند كه اقتدار و عظمت وطن و حفظ تمدن آنان بستگي به آن دارد كه دوست و متحد باشند و ارتشي شكست ناپذير داشته باشند.
    
    *****
     روزهاي ماه در ايران باستان داراي نام خاص بودند كه روز شانزدهم هر ماه روز مهر بود. بنابراين روز مهر در ماه مهر (شانزدهم) مهمترين روز آيين هاي مهرگان بوده است. آيين هاي مهر (جشن مهرگان) پس از نوروز مهمترين اعياد ملي ايرانيان بوده است كه نوروز با بهار و شكوفه و نويد بركت آغاز مي شد و مهرگان به خاطر پايان جمع آوري محصول و آغاز شش ماهه شبهاي طولاني تر و سرما.
    مهرگان آيين هاي سپاسگزاري به درگاه خداوند بوده است كه آن همه نعمت ارزاني داشته و نيز تحكيم دوستي و محبت ميان ايرانيان. در ايام مهرگان مهماني هاي بزرگ برپا مي شده و پذيرايي با انواع ميوه رسم بوده ولي به درستي معلوم نيست كه از چه زمان پذيرايي با آش رشته مرسوم گرديده است. همچنين به درستي روشن نيست که از چه زمان » روز مهرگان » را به چهاردهم مهر ماه منتقل کرده اند و چرا؟

نقل از

www.iranianshistoryonthisday.com  .

Read Full Post »

مهرگان

شاید بهتر باشه کمی از خودم بنویسم .وبلاگ نویسی که نباید حتما پیام داشته باشه ،شاید از حرفای من هم چیزی در اومد! خب راستش یکمی هم میترسم آخه خبرای بدی میاد از وبلاگ نویسی مثل حکم اعدام!!!

بهتره با شادی شروع کنم .جشن مهرگان چطوره یه تقویم زرتشتی دارم روز 10مهر به این نام ثبت شده ولی نمیدونم چرا شانزدهم به این نام مطرح میشه ؟

برای توضیح بیشتر به این سایت سر بزنید www.iranianshistoryonthisday.com 

راستی گذشته ما پر از شادی بوده چرا اینقدر غم غصه گریبان ما رو گرفته .وقتی تقویم زرتشتی رو میبینم توش پر از شادیه هیچ غم و ناراحتی توش نیست.هم خوشحال میشم هم از اونطرف ناراحت که چی به سرمون اومده .چرا اینقدر غم؟

کافیه دور و برتو یه نیگا کنی کم نیستن قیافه های عبوس! تو خیابون با کوچکترین تصادف دو راننده آمادهٌ یه دعوای درست و حسابین ، کافیه صدای تصادف رو که شنیدی تا 10 بشماری ! مثل اینکه برق آسمونو ببینی بعد بشماری تا صدای رعد رو هم بشنوی!

 

 

Read Full Post »

آقاي احمدي نژاد، در مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تايمز در پاسخ به اين سوال که‎ ‎آيا در ايران فعالين ‏سياسي تحت فشار مي باشند يا خير؛ اين حرفها را ساخته ذهن‎ ‎صهيونيستها و آمريکاييها اعلام نموديد، من نه ‏صهيونيست هستم ونه آمريکايي؛ اينجانب‎)‎ابوالفضل جهاندار) مدير وبلاگ پويا نيوز، عضو سابق شوراي ‏عمومي تحکيم وحدت و‎ ‎عضو سابق شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي يکي از صدها ‏زنداني‎ ‎سياسي هستم که بيش از دو سال است که در زندانهاي جمهوري اسلامي به سر ميبرم. من يک‎ ‎ايرانيم؛ ‏فرزند پدري که دوراني از عمر خود را به عشق آب و خاک ميهنش در جبهه هاي‎ ‎جنگ گذرانده و اکنون با ‏کهولت سن لحظات زندگيش را با ترس و هراس در انتظار دريافت‎ ‎خبري ناگوار ازفرزندش سپري مي کند‏‎.‎
‏ ‏
آقاي احمدي نژاد؛ اظهارات اخير جناب عالي در خصوص آزاديهاي سياسي در ايران اين سوال را در اذهان ‏زندانيان سياسي ايجاد نمود که يا جناب عالي در ايران زندگي نمي کنيد يا برخلاف آموزه هاي همه اديان الهي ‏که مردم را به راستي و صداقت دعوت مي نمايند مي خواهيد حقيقت را فداي مصلحت نموده و با قلب ‏واقعيتهاي موجود در جامعه چهره اي غير واقعي از وضعيت آزاديهاي سياسي در ايران به نمايش بگذاريد.‏
‏ ‏
آقاي احمدي نژاد؛ اگر چه بارها و بارها توسط جناب عالي و مقامات عالي رتبه قضايي کشور در مصاحبه ها ‏و سخنراني ها محافل داخلي و خارجي وجود زنداني سياسي در کشور تکذيب شده و اين مسايل را ساخته ‏عوامل صهيونيست و آمريکا ذکر نموده ايد به اطلاع شما مي رسانم که فقط در ۱۸ ماهه اخير دوران رياست ‏جمهوري حضرتعالي، در حوزه فعالان دانشجويي ۲۶۲ مورد احضار به کميته انضباطي دانشگاه، ۶۱مورد ‏احضاريه به مراجع قضايي، ۱۷۲مورد بازداشت، ۲۴۷ مورد محروميت از تحصيل، ۱۹مورد اخراج از ‏دانشگاه، ۶۱ مورد محاکمه، ۳۳ مورد توقيف نشريات دانشجويي، ۲۶مورد اخراج از دانشگاه و محروميت از ‏خدمات رفاهي دانشگاه و پلمپ چندين انجمن صورت گرفته است.‏
‏ ‏
در حوزه فعاليتهاي اجتماعي سياسي بيش از ۵۱۴ زنداني سياسي در زندان به سر مي برند و هشت تن از آنان ‏محکوم به اعدام گرديده اند. اين آمارها بخشي از اقدامات مهرورزانه شما در برخورد با فعالان سياسي ‏دانشجويي و مدني مي باشد و اسامي تمامي افراد فوق موجود است.‏
‏ ‏
در کشوري که نمايندگان مردم در مجلس از مصونيت قانوني برخوردار نبوده و به زندان محکوم مي شوند و ‏مراجع تقليد علماء ديني در سکوت مطلق و حصر خانگي اجازه اظهار نظر ندارند صحبت از آزادي بيان و ‏فضاي باز سياسي مانند دروغ آوريل ( دروغ ۱۳) مي باشد.‏
‏ ‏
شايد در بعضي موارد آزادي بيان وجود داشته باشد، اما آزادي بعد از بيان هرگز.‏
‏ ‏
آقاي احمدي نژاد؛ شما که به شدت به مسئله شنود تلفن شهروندان آمريکايي حساس مي باشيد و اين مسئله را ‏ظلم و جفا به مردم آمريکا مي دانيد، چرا نسبت به شنود خصوصي ترين مکالمات تلفني و بررسي نامه هاي ‏الکترونيکي فعالان سياسي، دانشجويي، مدني و بسياري از شهروندان به نام قانون هيچ واکنشي نشان نمي ‏دهيد.‏
‏ ‏
آقاي احمدي نژاد؛ با توجه به اينکه در مصاحبه اخير با روزنامه لو س انجلس تايمز بيان نموديد که آيين ‏دادرسي در ايران مترقي ترين قانون در جهان مي باشد، به اطلاع جناب عالي مي رسانم، اينجانب در دوران ‏بازداشت موقت در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بر اثر ضربه وارده از ناحيه مهره کمر آسيب ديدم و ‏علي رغم مراجعات مکرر به پزشک با اين توجيه که ما فقط مسئول زنده نگه داشتن شما هستيم نه درمان شما ‏و براي هر زنداني نمي توانيم هزينه نماييم حدود يک سال از معرفي اينجانب به پزشک متخصص جهت ‏درمان امتناع نمودند و هم اکنون با توجه به کمبود امکانات درماني زندان حدود ۲ سال است که از اين ‏عارضه رنج مي برم و روز به روز اوضاع بيماري ام شديدتر مي گردد و علي رغم تأييد اين مسئله توسط ‏پزشکان زندان هيچگونه رسيدگي جدي در اين خصوص لحاظ نمي گردد.‏
‏ ‏
از بدو دستگيري تاکنون با وکيلم ديدار نداشته ام. دادگاه بنده بصورت غير علني، بدون حضور هيأ ت منصفه ‏و دادگاه دومم بدون حضور وکيل مدافع برگزار شد. ضرب و شتم، نگهداري در سلول انفرادي، استفاده از ‏چشم بند، حدود يک ماه بي خبري و بي اطلاعي خانواده از وضعيت دستگيري اينجانب، هتک حرمت و ‏توهين، صدور حکم دادگاه با استناد به اعترافت و اقارير تحت فشار و شکنجه و براساس گزارشهاي نهادهاي ‏امنيتي و اطلاعاتي و ورود به حريم خصوصي اينجانب، تفتيش عقايد در حين بازجويي القايي، از موارد بسيار ‏بارز نقص اصول ۲۳، ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۸ قانون اساسي کشور و نقص ماده ۵، ۷، ۱۲، ۱۹ و ‏بند ۱ ماده ۲۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر و نقص موارد مختلف حقوق شهروندي مي باشد که از ابتداي ‏دستگيري تا کنون در مورد اينجانب اعمال شده و مسئوليت نقص آشکار موارد قانوني فوق با استناد به اصل ‏‏۱۲۱ قانون اساسي به عهده شما مي باشد.‏
‏ ‏
آقاي احمدي نژاد؛ يکي از اتهامات پرونده اينجانب که در دادگاه به خاطر آن به پرداخت جريمه نقدي محکوم ‏گرديده ام، استفاده از ماهواره مي باشد. شايد استفاده از ماهواره و تماشاي برنامه شبکه هاي تلويزيوني ‏خارجي براي شما هيچ هزينه و منع قانوني نداشته باشد ولي براساس مصوبات مجلس استفاده از ماهواره، ‏جرم و براي متخلفان جريمه مالي در پي دارد.‏
‏ ‏
آقاي احمدي نژاد؛ با توجه به اينکه قوه قضاييه در مردادماه گذشته از خبر نگاران و سازمانهاي بين المللي ‏جهت بازديد از زندانهاي ايران دعوت نمودند، اينجانب به عنوان يکي از زندانيان سياسي آماده ديدار با ‏نهادهاي مختلف و ارايه گزارش مي باشم.‏
‏ ‏
لازم به ذکر است اين جانب محض اثبات حقانيت و صحت گفته هاي خود آماده مناظره با جناب عالي و هر ‏مقام قضايي ايران در خضور خبرنگاران دولتي و رسانه هاي آزاد مي باشم.‏
‏ ‏
آقاي احمدي نژاد که مدعي دلسوزي براي جهانيان است و از کار زشت ديگران دلگير و ناراحت، بايد پايبندي ‏خود به شعارهايش را با رفتار خود اثبات نمايد، از جناب عالي دعوت ميکنيم که مسووليت حرفهايتان را ‏بپذيريد.شعار مهرورزي و عدالت گستري را ابتدا در مرزوبوم کشور خود اجرا نموده و در صورت موفقيت ‏به فکر ارائه آن براي جهانيان باشيد.‏
‏ ‏
به اميد روزي که بشر از آزادي فکر و بيان برخوردار شود، روزي که معناي هر سخن دوست داشتن باشد و ‏کمترين سرود بوسه بر قفل افسانه اي باشد، روزي که هر انسان براي انسان برادري باشد.‏
‏ ‏
‏*عضو سابق شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت

ابوالفضل جهاندار
www.roozonline.com

Read Full Post »

امروز

تظاهرات مردم بر ضد برخي نمايندگان مجلس كه از پنجم مهر ماه 1330 آغاز شده بود در پنجمين روز هم ادامه داشت. چهارم مهرماه كه دكتر مصدق نخست وزير وقت به مجلس رفته بود كه گزارش اخراج انگليسي ها از صنايع نفت را بدهد برخي از نمايندگان در جلسه حاضر نشده بودند . دكتر مصدق به بهارستان بازگشته بود و در اين ميدان در حالي كه مردم اورا روي دست بلند كرده بودند گفت : هرجا كه مردم هستند همانجا مجلس است و من گزارش خود را مستقيما به مردم مي دهم كه از روز بعد تظاهرات بر ضد نمايندگان مخالف آغاز شد و چند روز ادامه يافت . مردم روز هفتم مهر را تعطيل عمومي اعلام كرده بودند تا همگي در تظاهرات شركت كنند . با وجود تظاهرات و راهپيمايي هاي عظيم آن روز ، اين تظاهرات در روزهاي بعد هم ادامه يافت

www.iranianshistoryonthisday.com

Read Full Post »